Nieuwsbrief april 2020

Mededeling

De coronacrisis houdt ons allemaal dagelijks bezig. De impact op de gezondheidszorg en de economie is enorm. Als het sociale verkeer straks weer op gang mag komen zullen we waarschijnlijk geruime tijd te maken krijgen met een 1,5 meter samenleving waar we het directe contact met elkaar tot een minimum zullen moeten beperken. In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen over wat ons bezig houdt in deze bizarre tijd.

De afgelopen tijd

Een paar weken geleden besloten we de patiëntenzorg te minimaliseren in de strijd tegen het virus. We volgden hierbij het beleid van zowel het RIVM als het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

De afgelopen weken vond het merendeel van onze behandelingen op afstand plaats. Ook met beeldbellen kunnen we namelijk veel betekenen. Al onze therapeuten hebben zich de afgelopen tijd verdiept in het gebruik van een online programma / app speciaal voor fysiotherapie. Met dit programma staan we in contact met patiënten en hebben we de mogelijkheid om fysiotherapeutisch onderzoek te doen of oefeningen door te nemen.
Ook onze psycholoog wordt ingezet om mensen in vitale functies te helpen als er sprake is van mentale klachten als gevolg van de crisis.

Marcel laptop werk
Hoe nu verder?

Onze beroepsgroep gaf het deze week opnieuw aan; “wij behoren tot de categorie (para-)medische contactberoepen. Wat voor masseurs, kappers en nagelstylisten geldt, geldt dus NIET voor ons! Wij werken op medisch indicatie”. De specialisten in het ziekenhuis, de huisartsen en tandartsen kunnen en mogen weer zorg leveren. De voorzorgsmaatregelen die in deze tijd belangrijk zijn worden hierbij gehanteerd. Zo ook bij Topzorg Groenveld. 

U kunt ons telefonisch bereiken, zodat we samen kunnen afstemmen of we iets voor u kunnen betekenen en op welke manier we de behandeling kunnen vormgeven. 

Corona revalidatie

Nu steeds meer genezen corona patiënten de ziekenhuizen verlaten wordt de vraag dringender hoe hun revalidatie moet verlopen. Veel coronapatiënten lopen tijdens hun ziekbed forse schade op aan longen en spierstelsel. In specifieke gevallen is zelfs hartschade mogelijk. Daarnaast kampen deze patiënten met emotionele en psychische klachten.

Dat is ook aangetoond met de publicatie (NOS) van een onderzoek (Van den Boogaard et al) waaruit blijkt dat de meerderheid van IC-patiënten (veelal geen corona patiënten) kampt met langdurige fysieke en mentale gevolgen. Voor corona patiënten, die veelal langer op de IC liggen zullen de problemen waarschijnlijk nog groter zijn.

Vanwege het risico op blijvende restschade hebben ex-corona patiënten voor hun herstel deskundige begeleiding nodig. Voor deze patiënten hebben we een eerstelijns (multidisciplinair) revalidatie programma ontwikkeld. Onze longfysiotherapeut werkt hierbij zo nodig samen met andere disciplines zoals de psycholoog, ergotherapeut en diëtist.

Neem, na verwijzing van uw specialist of huisarts contact met ons op of meldt u aan via;

 

Leefstijl

Het is al langer bekend dat een te hoog BMI (lees; ongezonde leefstijl) samengaat met een grote kans op (chronische) ziektes. Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger.

Ziekten gerelateerd aan overgewicht zijn diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten en, gewrichtsklachten. Observaties bij Corona patiënten laten zien dat de meeste patiënten op de IC overgewicht hebben. 

Topzorg Groenveld helpt bij het verbeteren van de leefstijl. We bieden verschillende programma’s aan zoals;   
Presentatie geven

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeerde in 2015 al dat de reguliere zorg vooral gericht is op het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten. Dit komt terug in zorgopleidingen, de richtlijnen en de financiering. De reguliere zorg houdt naar de mening van de RVS onvoldoende rekening met het belang van participatie, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. Daardoor verzuimen patiënten mogelijk onnodig lang van hun werk. Werk kan onder goede omstandigheden herstel bevorderen en bijdragen aan een betere gezondheid.

Topzorg Groenveld ‘werk en gezondheid’ is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen die vanwege klachten niet goed kunnen functioneren in hun werk.

Er is soms sprake van langdurig of frequent verzuim. Een multidisciplinair re-integratietraject kon hierbij een oplossing bieden.
Maar ook bij het voorkomen van werk gerelateerde gezondheidsklachten kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan werkplekonderzoeken, arbeidsfysiotherapie, healthchecks en workshops.