GLI

Bewust eten afbeelding

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een deelnemer aan de GLI wordt begeleid door een leefstijlcoach die kennis en inzicht heeft op het gebied van voeding, beweging en gedrag. Onderstaande punten zullen aan bod komen tijdens het GLI-programma:

  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit toe te passen in het dagelijks bestaan;
  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoonten;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden. 

Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie?

  • Volwassenen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Volwassenen met een BMI vanaf 30.  

Deelname aan een GLI programma is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. 

Afbeelding verzekeraars
gli

Wordt het volledig vergoed?

Als u een verwijzing heeft, kunt u in principe het programma volgen op kosten van de zorgverzekeraar. Er is echter wel een verschillende contrateringsbeleid bij zorgverzekeraars. Neem contact met ons op dan kijken we samen naar uw situatie.

Krijgt u geen verwijsbrief en wilt u toch werken aan uw gezondheid, neem dan contact met ons op. Wij bieden behalve GLI nog meer mogelijkheden om te werken aan uw gezondheid.

Inhoud van het GLI programma

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit zowel groeps- als individuele bijeenkomsten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de GLI begeleider.

Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

gli