Samenwerkingspartners

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. 

De huisartsen van het Medisch Centrum Groenveld maken deel uit van COHESIE.

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt.

Wij zijn een samenwerkingsverband van hoog opgeleide fysiotherapeuten gespecialiseerd in de Manuele Therapie

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). 
sinds 2020 is de nieuwe naam chronisch zorgnet

uwv

Ben je door ziekte of arbeidsongeschiktheid lange tijd niet aan het werk geweest? Het traject ‘Werkfit maken’ van UWV helpt je bij je re-integratie. 

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg beter te maken en voor ieder toegankelijk en betaalbaar te houden.

Met ZorgMail is het mogelijk om zowel binnen als buiten de ZorgMail Community op een beveiligde wijze met iedereen te communiceren.

Meer informatie over podotherapie Hermans vindt u op https://www.podotherapiehermanns.nl/

De coöperatie u.a. FysunieQ is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in Noord-Limburg.

Missie van de stichting Onconet is de realisatie van toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische begeleiding bij het behouden of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker.

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.

Bij PoortwachterDirect boekt u snel en eenvoudig interventies op het gebied van Arbo, Verzuim, Re-integratie en Duurzame Inzetbaarheid. Wij maken het u makkelijk om adequate en kwalitatief hoogwaardige interventies in te zetten. Met onze kennis van arbo, verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid hebben we een compleet aanbod van interventies samengesteld en de beste leveranciers geselecteerd.

Logopedie richt zich op communiceren en eten & drinken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist.