Werk & Gezondheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. De gemiddelde leeftijd loopt op en we gaan later met pensioen. En als we met pensioen zijn willen we daarvan optimaal genieten.

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Onze expertise ligt in het verbinden van vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid door middel van strategisch gezondheidsmanagement en waar nodig het inzetten van interdisciplinaire re-integratietrajecten.

We zijn er ook voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hiervoor werken we samen met het UWV en bieden we de volgende diensten aan: Werk Fit traject, Naar Werk traject en Modulaire re-integratiediensten.

Interdisciplinaire re-integratiezorg

Met een team van o.a. psychologen en fysiotherapeuten wordt, onder verantwoordelijkheid van een arts arbeid en gezondheid, gewerkt aan het opbouwen van lichamelijke en mentale draagkracht.  Daarnaast begeleiden we mensen weer actief terug naar hun werksituatie.

lees verder
Werkplekonderzoek

Zit je letterlijk niet zo lekker op je werkplek, om wat voor reden dan ook? Of wil je dit juist voorkomen? Wij helpen medewerkers bij het verbeteren van de werkplek, werkhouding en werkwijze. Dit doen we op elke werkplek. Of je nu op kantoor werkt, in een ziekenhuis, in een auto of op een modderige bouwplaats.

lees verder
Psychologische zorg

Soms is de hulp van een psycholoog nodig als je er doorheen zit, door problemen uit balans bent geraakt en er dus sprake lijkt te zijn van lichte psychische problematiek. Met behulp van psychologische zorg wordt de mogelijkheid geboden snel weer terug in je kracht te komen.

lees verder
Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een speciale vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

lees verder
Periodiek Medisch Onderzoek

Een PMO is een verzameling van methoden die gebruikt wordt om de gezondheid van werknemers binnen een organisatie in kaart te brengen en te bevorderen. Ook kunnen eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid in kaart worden gebracht.

lees verder
Workshops

Topzorg Groenveld voorziet in verschillende workshops en opleidingen op de werkvloer. Deze op maat gemaakte workshops zullen in het teken staan van duurzame inzetbaarheid. De workshops kunnen in combinatie met een fysieke training gegeven worden. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden.