Workshops

Werkplek onderzoek

Uitvoering van een werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Inventarisatie van de werkbelasting in relatie tot de belastbaarheid. De werkplek wordt grondig bekeken en er volgt een uitgebreide analyse op de werkplek van het houding- en bewegingsgedrag.
  • De werkplektraining; In de werkplektraining staan de klachten aan het houding- en bewegingsapparaat bij de werknemer centraal. De instructie op de werkplek is gericht op inzicht. Inzicht met focus op het eigen houding- en bewegingsgedrag. Daarnaast ontvangt men handvatten hoe om te gaan met risico’s op de werkplek.

Doelstelling van het werkplekonderzoek is het bevorderen van bewustzijn. Ieder zal zich hierna bewust zijn van de  risico’s in zijn/haar situatie.

Indien gewenst ontvangt u een beknopte schriftelijke rapportage en een vervolginstructie en/of evaluatiemoment per werknemer op de werkplek.

Persoonlijke groei en teamwork: Inzicht in je persoonlijkheid en die van je collega's

Deze workshop draait om zelfkennis en inzicht. Je bewust zijn van je persoonlijkheid is een belangrijke stap in de ontwikkeling van medewerkers. Met de wetenschappelijke MBTI-test staat iedere werknemer stil bij zijn/haar eigen profiel. Er is aandacht voor eigen voorkeuren in interacties met andere mensen, zowel in werk- als in privésfeer.

De deelnemers krijgen inzicht in de rol die men inneemt in teams. Dus is men zich meer bewust van (potentiële) stijl van leidinggeven, motiverende en demotiverende factoren, leerstijl en groeimogelijkheden. Ook wordt men zich meer bewust van de voorkeuren van de andere teamleden. Tijdens de workshop maken we o.a.  gebruik van het beroemde onderzoek van Carl Gustav Jung. Jung was één van de grootste denkers uit de twintigste eeuw op het gebied van psychologie en persoonlijkheidstheorie. Kortom, deze training geeft werknemers inzicht in wie ze in de kern zijn. Daarnaast geeft de workshop hen richting aan effectiever gedrag.

De workshop Persoonlijk groei en teamwork is een must voor effectief functioneren!

Team effort afbeelding