Werkplekonderzoek

werkplekonderzoek

Met het werkplekonderzoek kijken we naar de huidige werksituatie en hoe deze te verbeteren is. Er wordt gekeken of een (ergonomische) aanpassing positief bijdraagt aan het verminderen van de klacht, het verbeteren van de productiviteit en het welbevinden van de werknemers. Met het onderzoek wordt de balans van de belasting van het werk en wat de werknemer aankan in kaart gebracht. Er worden gevalideerde meetmethoden gebruikt, waarbij het rapport ingezet kan worden als verdieping van de RI&E (Risico- Inventarisatie & Evaluatie) . Een werkplekonderzoek kan worden ingezet op een kantoorwerkplek, in een voertuig (auto, bus, vrachtwagen) of in de industrie.  In alle gevallen zal het werkplekonderzoek uitgevoerd worden door onze arbeidsfysiotherapeut.