Uitbreiding blauwe zone Medisch Centrum Groenveld

Blauwe zone in Venlo uitgebreid

De blauwe zone wordt in Venlo op vier plekken uitgebreid. Vanaf eind dit jaar is de blauwe parkeerschijf verplicht op de Van Pontstraat, Parallelweg, de volledige Sloterbeekstraat en een deel van het parkeerterrein bij Medisch Centrum Groenveld aan de Prinsenstraat.

Straten kunnen in aanmerking komen voor toevoeging aan de blauwe zone als er hoge parkeerdruk wordt vastgesteld en er in de buurt draagvlak is voor de uitbreiding. Dat is volgens het college van B en W in de toegevoegde straten geval. Volgens het stadsbestuur is de algemene conclusie dat de blauwe zone het aantal niet-wijkgebonden langparkeerders terugdringt en de parkeercapaciteit daarom voor bewoners in de zone beschikbaar blijft. 

Geen plek voor patiënten

Bij Medisch Centrum Groenveld worden dertien parkeerplekken aan de blauwe zone toegevoegd. Het medisch centrum liet eind 2018 al weten niet blij te zijn met de grens van de blauwe zone. Door het hoge aantal langparkeerders op de gratis parkeerplekken voor de deur was er vaak geen plek voor bezoekers van de apotheek en patiënten van de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. 

De Sloterbeekstraat was al deels blauw. Nu wordt de hele straat tot aan de Amnesty Internationalstraat opgenomen in het gebied van de blauwe zone. Het college van B en W constateert ook een hoge parkeerdruk in de omgeving van de Rijnbeekstraat. Voordat het stadsbestuur besluit over eventuele uitbreiding met die straat, vindt er een draagvlakpeiling plaats. 

In de blauwe zone mogen automobilisten maximaal twee uur parkeren. De blauwe parkeerschijf moet zichtbaar voor de ruit liggen. De regels gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. 

bron: omroep venlo
brief: uitbreiding blauwe zone

PS: Bij de balie bij Topzorg Groenveld hebben we altijd een aantal parkeerschijven liggen die u kunt lenen.