Traumaverwerking

coach

Een trauma kan ontstaan wanneer je iets indrukwekkends meemaakt of ziet, het is een onverwerkte (heftige) gebeurtenis in het verleden. Gebeurtenissen die bijvoorbeeld tot een trauma kunnen leiden zijn: een overval, een ongeluk, mishandeling, scheiding, ontslag of het overlijden van een dierbare. Ook getuige zijn van een nare gebeurtenis kan een trauma veroorzaken.

Zo’n gebeurtenis kan recent hebben plaatsgevonden, maar kan ook langer geleden gebeurd zijn. Wanneer het trauma zich openbaart verschilt per persoon. Een trauma kan ieder moment in alle hevigheid losbarsten.

Een trauma kent heftige kenmerken. Gelukkig is het goed te behandelen. Heb je iets ingrijpends meegemaakt en heeft dit nog steeds invloed op je leven? Dan doe je er goed aan hier eens met een psycholoog over te praten. Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, zoals bijvoorbeeld EMDR.