RSI

rsi

RSI

RSI is een verzamelnaam voor klachten en symptomen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.

De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in stand houden van RSI. RSI komt in veel beroepsgroepen voor.

Computerwerkers zijn de bekendste groep met RSI-klachten, denk aan de muisarm. Er zijn echter andere beroepen waar de kans op RSI-klachten een stuk groter is, zoals kappers, musici en slagers. Scholieren en studenten zijn een andere risicogroep, door het vele beeldschermwerk in combinatie met weinig beweging.

RSI vs KANS

KANS staat voor Klachten Arm, Nek en/of Schouder en is in 2011 geïntroduceerd als nieuwe term in het medische domein. Het doel hiervan was om de negatieve associaties met de term RSI te vermijden.

RSI staat voor Repetitive Strain Injury en bij sommige artsen en beleidsmakers is dit een beladen term geworden die geassocieerd wordt met een modeziekte. De afkorting klopt ook niet helemaal, omdat niet alleen repetitieve bewegingen tot RSI-klachten leiden, maar ook een statische houding of het uitoefenen van kracht.

KANS en RSI betekenen en zijn absoluut niet hetzelfde. Bij RSI denken we nog steeds dat je klachten het gevolg zijn van je werk of je taken. Bij KANS is hiervan geen sprake: het gaat om klachten, ongeacht hoe die klachten ontstaan zijn.

In de toelichting op KANS kun je wel terugvinden dat het om niet-traumatische klachten gaat, dus klachten die het gevolg zijn van een auto-ongeluk of een operatie vallen er niet onder.

KANS is op zich geen diagnose, maar een overkoepelend kader voor eenduidige terminologie bij klachten aan arm, nek en/of schouders. KANS wordt onderverdeeld in specifieke (medisch aantoonbare) en aspecifieke (niet medisch aantoonbare) KANS. Op onze webpagina Over de diagnose lees je meer over het verschil tussen specifieke en aspecifieke KANS.

RSI wordt wereldwijd gebruikt. De term is overal ingeburgerd: bij kranten en tijdschriften, behandelaars, bedrijfsartsen, werkgevers, vakbonden, rechtszaken en bij de mensen die het zelf hebben.

KANS is voornamelijk bij artsen en behandelaars in Nederland een inmiddels redelijk bekend begrip. RSI als term geeft nog steeds duidelijker aan waar het over gaat en wordt daarom op deze website en op veel andere plaatsen nog steeds gebruikt in plaats van het nieuwere KANS.

pijn