Referentie Willems Bouw

Re-integratie traject Willems Bouw

Dit jaar hebben we voor de re-integratie van een medewerker voor het eerst gebruik gemaakt van de diensten van Topzorg Groenveld in Venlo. Het was voor ons een positieve ervaring!

Onze medewerker had voor de start een kennismakingsgesprek op hun locatie waar de werkwijze werd uitgelegd en de problematiek werd besproken. Er was van onze zijde het vertrouwen in een goede afloop en daarom hebben we de offerte voor het onderzoek, ter bepaling van een behandelplan op maat, direct goedgekeurd. Hierna hebben w in overleg met de medewerker en het behandelteam de offerte voor het behandelplan geaccordeerd.

Topzorg Groenveld biedt goede zorg die binnen enkele dagen na ons akkoord werd ingezet. Onze medewerker ontving inderdaad de juiste zorg op het juiste moment. Het werd een behandelplan van 12 weken waaraan onze medewerker gemotiveerd meegewerkt heeft. Een traject van vallen en opstaan. Tegelijkertijd werd met inachtneming van de wet op de privacy met onze medewerker, onze bedrijfsarts en ons zorgvuldig en adequaat gecommuniceerd. Onze medewerker functioneert nu weer naar tevredenheid en heeft de begeleiding als positief ervaren.

De inzet van Topzorg Heeft ons als werkgever geld gekost, maar door snelle doorlooptijden gen goede begeleiding heeft dat geleid tot een verantwoorde terugkeer van onze medewerker op de werkplek. Tevens werd een besparing op de kosten van langdurig verzuim gerealiseerd.

Ik kan Topzorg Groenveld aan werknemer en werkgevers in Noord-Limburg van harte aanbevelen!

Venlo, 22 november 2019

Stefan van Dam
Controller Willems Bouw