Referentie - UWV

Beste heer Daanen,

De medewerkster is tevreden. Traject werd snel opgepakt en er is geen sprake geweest van (langdurig) verzuim  dus ben ik tevreden.

Andere punten zijn niet van toepassing op het doorlopen traject omdat medewerkster werkzaam is gebleven en er geen persoonlijke communicatie is geweest met mij (mogelijk met klant/bedrijfsarts).

Mvgr

Peter Aartsen
Manager werkzoekenden dienstverlening NML at UWV Werkbedrijf

Bedrijfsoverzicht:

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten ons op 4 kerntaken. Onze visie en missie zijn hierbij leidend.