Referentie GTL Europe

Re-integratie traject GTL Europe

Dit jaar is een van onze medewerkers gestart met een intensief traject bij Topzorg Groenveld. Vooraf werd de informatie over het traject duidelijk in kaart gebracht. Er werd goed onderzocht wat de medewerker nodig had, welk traject hierbij paste en welk kostenplaatje dit met zich meebracht. Erg prettig vonden wij de snelheid waarmee dit aangevraagd en ingezet kon worden. Tussen werknemer en Topzorg was er wekelijks intensief contact wat positief heeft uitgepakt. Daarnaast wordt de werkgever bij het proces betrokken door de geplande evaluatiegesprekken. We merken dat het Topzorg traject verder gaat dan de reguliere trajecten die in het verleden zijn ingezet voor medewerkers.

Met vriendelijke groet | With kind regards | Mit freundlichem Gruß,

Fleur Boll
P&O

Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo | The Netherlands | KvK 56714572

info@gtl-europe.nl | www.gtl-europe.nl