Referentie Energa

Re-integratie traject Energea

Geachte heer J. Daanen

Bij deze wil ik u graag bevestigen dat Energa zeer tevreden is over de uitvoering van uw diensten gedurende periode augustus-november 2021. Direct nadat een medewerker zich melde met gezondheidsklachten met risico op langdurige uitval
heeft Topzorg Groenveld op ons verzoek de medewerker benaderd. Na een intakegesprek is een herstelplan opgesteld met de focus op werkhervatting waarna na goedkeuring van de prijsopgaven
snel gestart kon worden met een multidisciplinaire traject. Gedurende het traject verliep de communicatie uiterst soepel. Het snel reageren en inzetten van de juiste zorg bevorderde het
herstel van onze medewerker en is langdurig verzuim voorkomen.
Het resultaat: “Een gezonde medewerker en een tevreden werkgever”. Indien het zich in de toekomst voordoet zullen we zeker weer gebruik maken van de diensten van Topzorg Groenveld
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Ruud Steeghs
Energa