Werk & Gezondheid

pmo
Bij Topzorg kunt u ook terecht voor Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO is een verzameling van methoden die Topzorg Groenveld gebruikt om de gezondheid van werknemers binnen uw organisatie in kaart te brengen en te bevorderen. Daarnaast kunnen eventuele problemen die te maken hebben met werk en de gezondheid van uw werknemers tijdens het preventief medisch onderzoek naar boven komen. Uiteraard zullen we deze dan met u bespreken.

Een PMO vanuit Topzorg is bedoeld voor werknemers individueel. Tevens kan uw organisatie een beeld krijgen van de gezondheid binnen bepaalde groepen (bijvoorbeeld afdeling of vestiging). Als gevolg hiervan kan er een behandelplan voor werknemers of groepen werknemers opgesteld worden.

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie, waar krijgen uw werknemers energie, of juist stress van?

Het PMO van Topzorg geeft uw werknemers snel duidelijkheid over hun psychische en fysieke gezondheid.

De resultaten ontvangt u in een beknopte rapportage met een bedrijfsspecifieke toelichting.

Heeft u interesse in een PMO, neem dan gerust contact met ons op.