Nekklachten

nek

Nekklachten

Nekklachten komen regelmatig voor. Nekpijn is wereldwijd de op 3 na grootste categorie van fysieke klachten. Volgens cijfers van Nivel was de incidentie binnen de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2015 22,7 per 1000 patiëntjaren en de prevalentie 20,8 per 1000 patiëntjaren.

De nekklachten zijn in te delen in drie categorieën, acuut, langdurig en chronisch. Wij zien en behandelen regelmatig mensen die last hebben van de nek. Uit onderzoek blijkt dat nekklachten vaak een relatie hebben met beeldschermwerk. Een goede houding speelt hierbij een cruciale rol. Voorts zijn er nog een aantal factoren te herkennen die een rol spelen bij nekklachten.

Behandeling

Na een intake gesprek en een bewegingsonderzoek zal meer helderheid verkregen worden over de aard en ernst van de nekklachten. We zijn zeer kundig in het herkennen van de verantwoordelijke structuren (zoals o.a. spier, pees, fascie en of gewricht) die een rol spelen in het klachtenbeeld. Indien nodig kan met behulp van manuele therapie het probleem worden aangepakt. 

Spanningsklachten rondom het nek-schoudergebied kunnen ook de oorzaak zijn van hoofdpijnklachten. Er is een sterke relatie tussen deze twee gebieden. Spierspanning  in de nek-schouder regio laat zich, naast rekkingsoefeningen en of massage, ook goed beïnvloeden door dry needling. Afname van de spanning in deze regio geeft ‘lucht’ en doet (spannings-) hoofdpijn in de meeste gevallen verdwijnen.

In de behandeling wordt ook aandacht besteed aan de beïnvloedingsfactoren die van belang zijn bij nekklachten. Werkhouding, stressfactoren, gezondheid en eventueel voeding kunnen daarbij aan de orde komen.

nek