Missie en Visie

Ambitie

Onze ambitie ligt in het structureel, middels interdisciplinaire programma’s, samenwerken rondom
de cliënt. In het prille begin van het leven (bv. zwangerschap gerelateerde zorg), problemen bij het
opgroeien (bv. leefstijlinterventies bij kinderen), uitval in het arbeidzame leven (bv. re-integratiezorg)
tot aan alle uitdagingen bij het oud(er) worden, we willen gedurende het hele leven een plek zijn
waar mensen uit de wijk terecht kunnen. Mensen zijn genoodzaakt steeds langer thuis te blijven
wonen, waarbij de zorg rondom hen georganiseerd dient te worden. Met een intensieve
samenwerking tussen zorgwerkers wordt de zorg beter georganiseerd. Met een gedeelde visie en
eenzelfde outcome kan ieder zijn eigen expertise kwijt. We willen dus geen multidisciplinair centrum
zijn waar ieder ‘zijn eigen ding doet’. Zodoende is het belangrijk met partijen samen te werken die
dezelfde visie hebben en zich conformeren aan dit concept

Dienstverlening

de dienstverlening is onderverdeeld in 4 pijlers.

Fysio – meer info

Fit      meer info

Werk – meer info

GGZ  – meer info