Mijn Covid-revalidatie traject

Collage Topzorg Groenveld

Mijn revalidatie traject bij Topzorg Groenveld

Eind September vorig jaar kreeg ik te horen dat ik positief getest was op COVID-19. Op het moment dat ik dat hoorde dacht ik dat wordt een week quarantaine en over 1,5 week werk ik mijn diensten weer in de zorg. Maar niets bleek minder waar te zijn. De eerste week ben ik flink ziek geweest en kon ik niet veel meer dan liggen. In de weken die volgende verdwenen de ‘griepklachten’ maar bleef ik extreem vermoeid en kwamen omgevingsprikkels ongefilterd en hard binnen. Dit maakte dat mijn hoofd van het minste vol raakte en ik niet meer in staat was om te denken of te handelen. Zelf heb ik geprobeerd door te rusten en kleine dingen te doen om weer te herstellen. Hierbij hield ik telefonisch nauw contact met het werk. Therapeutisch een klein uurtje koffiedrinken op het werk was doodvermoeiend. Toen ik begin December nog steeds niet echt vooruitkwam op de manier zoals ik dacht dat ik het goed deed heb ik op advies van de manager contact opgenomen met Topzorg Groenveld. Zij namen op korte termijn contact met mij op en plande meteen een intakegesprek. Daar ik niet in staat was om auto te rijden kwam Ruud voor de intake op huisbezoek. Zelf had ik het gevoel dat ik alleen met fysiotherapie niet geholpen zou zijn. Ik was daarom ook extra enthousiast toen Ruud vertelde over de manier van behandelen binnen de praktijk. Bij Topzorg kijken ze naar het grote geheel. Ze zien alle aspecten met elkaar in verband. Zowel het fysieke als het mentale en maatschappelijke aspect.

Hierna ging het balletje snel aan het rollen en kon ik terecht voor de intakegesprekken, de fysieke test en mocht ik thuis vragenlijsten invullen. Eind December had ik een gesprek met een arts en kreeg de uitslagen van de intake. Hier schrok ik wel even van maar na het horen van wat mijn behandeltraject zou gaan inhouden zijn we er met zijn allen voor gegaan.

Begin Januari ben ik gestart met een revalidatietraject van 12 weken. Het stukje terug keer naar het werk is een belangrijk onderdeel hiervan. Er zijn met regelmaat contactmomenten en gesprekken met de werkgever. Bij de start maakte ik met Ruud een voorlopige planning voor de terug keer in mijn werk. Hierin stond dat ik in week 9 weer 3×8 uur op het werk aanwezig zou zijn. Hierbij kon ik mij toen echt geen voorstelling maken daar ik op dat moment nog steeds heel laag in mijn energie zat. Tijdens het traject ging ik 2 x per week naar Venlo. Per keer voor 2 a 3 uur therapie. Hierbij had ik gesprekken met Jacqueline de psycholoog, had ik iedere dag minimaal 1 uur sport met Peter en diverse gesprekken om inzicht te krijgen in het omgaan met oa stressfactoren, verdelen van mijn energiebalans etc. met Rico en Ruud. Het sporten was heel divers van sporten met apparaten in de sportzaal, sporten in de buitenlucht tot het maken van een wandeling. Bij alles wat ik deed lieten ze mij inzien wat voor invloed ik zelf op heel veel processen heb. Door dit in de praktijk te kunnen ervaren is het makkelijker te begrijpen en om te zetten in mijn eigen leven. De werkplek werd als een soort ‘leerveld’ gezien. Ervaringen die ik daarop deed kon ik meenemen naar de therapie om deze te bespreken. De eerste weken werd ik nog gebracht omdat ik nog steeds geen grote afstanden kon rijden. In de vierde week kwam ik al zelf met de auto. Het was een proces met pieken en dalen maar elke week ging ik met stappen vooruit. En het lukte gewoon om in week 9 3×8 uur therapeutisch op het werk te zijn. Na de 12 weken nam ik weer actief deel aan het werkproces. Ik ben nog niet volledig hersteld, maar door alle handvaten die ik heb gekregen ga ik nog steeds vooruit. Na het traject blijven we nog in contact. Er volgt nog een evaluatiegesprek met de werkgever. De rest van het jaar worden er om de drie maanden een evaluatiegesprek gepland om te kijken hoe het allemaal gaat. Wanneer ik eerder ergens meezit mag ik altijd contact met het team opnemen.

Alles samengevat ben ik vol lof over het behandeltraject wat alle medewerkers van Topzorg Groenveld daar samen neerzetten. Het was altijd prettig om daar te zijn, de contacten met iedereen waren fijn en ik ben ze ontzettend dankbaar voor wat ze voor mij betekend hebben en waar ze mij weer gebracht hebben.

Topzorg Groenveld gebouw met fontein