Fysiotherapie

Fysiotherapie Menno

Manuele therapie

In het algemeen wordt manuele therapie toegepast voor klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en de ledematen. Klachten kunnen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere lichaamsdelen.

Onze  manueel therapeuten betrekken in de behandeling het gehele lichaam waarbij ook klachtonderhoudende factoren in kaart  worden gebracht. Te denken valt aan houding en disbalans in spierkracht. De manueel therapeut is zeer kundig in het juist diagnosticeren van de klacht en kan een goede analyse maken van de betrokken anatomische structuren. Hierdoor werkt hij doelgericht en is kans op recidief beperkt. Ook heeft de manueel therapeut  aandacht voor de  zelfstandigheid van de patiënt. Goede uitleg over het te behandelen klachtenbeeld vinden wij belangrijk.

Methode

Manuele therapie, methode Maitland, die wordt toegepast door zowel Ilse Rievers als Menno de Koning is een veelomvattende methode die voortdurend zich ontwikkeld waarbij nieuwe inzichten en kennis omtrent behandelmethoden wordt gebruikt. regelmatig vindt scholing plaats o.a. bij het Nederland Paramedisch Instituut waarbij de “state of the art” op bewegingsgebied plaats vindt. De therapeuten zijn op de hoogte van de nieuwste orthopedische behandelmethoden en operatiemogelijkheden d.m.v. direct contact met de orthopeden van met name het Vie curi

Fysiotherapie Menno

Beweging

Door middel van manuele therapie worden deze stoornissen, ook wel blokkades genoemd, verminderd of opgeheven. Geblokkeerde, stijve gewrichten worden via een manipulatie weer in beweging gebracht. Bij een manipulatie wordt gebruik gemaakt van passief mobiliserende bewegingen die met een gedoseerde impuls worden uitgevoerd. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste mensen ervaren dit als een kort vreemd gevoel, maar ondervinden over het algemeen geen pijn. De effecten zijn vaak direct merkbaar; men ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn.

Daarnaast kunnen neurale mobilisaties in de behandeling worden ingezet, of fasciale technieken om de functie van het bewegingsapparaat te verbeteren. Uiteindelijk zal de behandeling bij het herstel zich richten op een goed actieve stabiel en belastbaar geheel.

Oefening en training, thuis en of op de praktijk zal daarvan een onderdeel zijn. Bij complexere klachtenbeelden hebben wij de mogelijkheid tot overleg met specialisten van het Viecuri. Direct contact en snelle beslissingen zijn dan mogelijk. Het Rugnetwerk geeft tevens de mogelijkheid tot gerichte doorverwijzing om de behandeling zo effectief mogelijk te houden.