Arbeid & Gezondheid

Informatie voor verwijzers

Topzorg Groenveld helpt mensen met fysieke en mentale problematiek op weg naar een actief en gezond leven, zodat zij hun werk en dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk kunnen oppakken. Een gespecialiseerd team van psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bedrijfsfysiotherapeuten en arts arbeid en gezondheid staan voor uw cliënt klaar om samen met hem/haar te werken aan de doelen die hij/zij wil bereiken. Via het graded activity model zullen we de cliënt activeren en naar een betere kwaliteit van leven begeleiden. 

Werkwijze: Een multidisciplinair traject start altijd met een eerste kennismakingsgesprek. Deze screening is gratis. Uw cliënt komt naar onze locatie in Venlo voor een oriënterend gesprek en het invullen van een vragenlijst. De zorgprofessional van Topzorg Groenveld kijkt welk behandelplan het beste aansluit bij uw cliënt. Uiteraard nemen we daarna contact met u op om onze bevindingen te delen.

Wanneer het traject van start gaat zullen we u altijd na de tussen- en eindevaluatie op de hoogte houden van de vorderingen en het eindresultaat. Zijn er tussentijds bijzonderheden waarvan u op de hoogte dient te zijn, dan nemen wij uiteraard zo snel mogelijk contact met u op.

Het aantal mensen met een burn-out en langdurige lichamelijke klachten (SOLK) neemt nog steeds toe. Zoekt u naar een goede behandeling om door te verwijzen? Topzorg biedt een uniek programma gericht op effectief herstel.

Persoonlijk programma

Met een persoonlijk programma richten we ons op fysieke en mentale aspecten, omgevingsfactoren en zingeving. We willen graag weten of wat we doen werkt. We starten daarom altijd met een betrouwbare analyse. Valide vragenlijsten en lichamelijke metingen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook tijdens het programma meten we de effecten van onze interventies. Werkt iets niet voldoende? Dan passen we het programma aan.

Wetenschappelijke onderbouwing

Bij Topzorg vinden we een wetenschappelijke onderbouwing belangrijk. We gebruiken daarom instrumenten voor diagnostisering, meten de effecten van onze interventies en valideren onze methoden.

Verwijzing

Cliënten worden door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Topzorg verwezen. U wordt als verwijzer op de hoogte gehouden middels een intake- en een eindrapportage. Als bedrijfsarts ontvangt u halverwege het traject ook nog een tussenevaluatie waarin u op de hoogte wordt gebracht van de vorderingen. 

U kunt online verwijzen of uw verwijsbrief opsturen naar zorgmail@topzorggroenveld.nl. Wij nemen dezelfde dag nog contact op met betreffende cliënt.