Huisregels

De regels van het huis

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen we u vragen om onze huisregels in acht te nemen. De belangrijkste zijn:

  • Kunt u een afspraak niet nakomen, geef dat dan zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Niet nagekomen afspraken moeten wij namelijk in rekening brengen.
  • Geef veranderingen van uw persoonlijke gegevens of veranderde verzekeringsgegevens zo altijd zo snel mogelijk aan ons door.

Zijt gij tevreden, zegt het uw vrienden. Hebt gij klachten, zegt het ons.

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening te horen over alle zaken die uw behandeling en onze verdere dienstverlening betreft. Het liefst horen we natuurlijk dat u tevreden bent, maar we staan ook open voor constructieve kritiek. Daar kunnen we alleen maar van leren. En dat is in ieders voordeel.