Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

Logo Topzorg Groenveld Venlo
30 april 2020

Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan

Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgestart wordt. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met PPN en SKF. Op dit moment werken we aan de definitieve versie voor publicatie. Houd onze communicatie daarom goed in de gaten! 

Bron

Fysiotherapeuten krijgen groen licht om weer aan het werk te gaan

Fysiotherapeuten hebben donderdag groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om stapsgewijs weer aan het werk te gaan, meldt de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Samen met de brancheverenigingen PPN en SKF stelde KNGF vorige week een stappenplan op. Deze leidraad is – na enige aanpassingen – goedgekeurd door het RIVM en het ministerie van VWS.

De komende periode zal de fysiotherapeutische zorg “behoedzaam en stapsgewijs” worden opgeschaald. Daarbij zullen de fysiotherapeuten zo veilig mogelijk te werk gaan door de geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Concreet houdt het in dat fysiotherapeuten vanaf vrijdag weer patiënten in de praktijk kunnen ontvangen en behandelen. Gezonde patiënten, ook al behoren zij tot de risicogroep wat betreft het coronavirus, zullen weer op de normale manier behandeld worden, zegt een woordvoerder van het KNGF.

Mondkapjes

Wel mondkapje bij coronapatiënten of verdachte gevallen
Fysiotherapeuten moeten volgens de nieuwe protocollen wel beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, bril, handschoenen en een schort, dragen bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het virus.

Desalniettemin mag een fysiotherapeut er altijd voor kiezen om een patiënt alleen te behandelen via videobellen, zoals dat nu ook al gebeurt. Ook staat het hen vrij om bij elke behandeling een mondkapje te dragen als hij of zij dat zelf veiliger vindt.

Tot slot wil het KNGF benadrukken dat fysiotherapie valt onder de medische contactberoepen en niet onder de ‘normale’ contactberoepen, zoals de kapper. “Fysiotherapie is zorg”, aldus de zegsman.

Bron