Fysiotherapie

long

Wat is geriatrie fysiotherapie?

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, COPD, de Ziekte van Parkinson, een gebroken heup of verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatrie fysiotherapeut is specialist in het onderzoek en behandelen van kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd. Ouderen kampen vaak met meerdere (complexe) aandoeningen op mogelijk fysiek, psychisch of sociaal gebied. Daarnaast kunnen bijwerkingen van medicatie een grote rol spelen. Soms is lichamelijk herstel niet altijd mogelijk, maar is onderhouden van hetgeen u kan voldoende.

Een behandeling kan zowel in de praktijk of aan huis plaatsvinden. Dit hangt af van uw gezondheidstoestand en de mate waarin u mobiel bent.

Waarom geriatrie fysiotherapie?

Makkelijk gezegd Fysiotherapie voor ouderen. Wat nog te behalen bij ouderen?
Ouderdom komt met gebreken de geriatrie fysiotherapeut speelt in op die gebreken. En meestal komen deze gebreken niet in een enkelvoudige aandoening maar zijn er meerdere aandoeningen aanwezig bij een geriatrische patiënt. Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in meervoudige en complexen patiënten. Daarnaast wordt er naast het fysieke aspect bij veroudering ook aandacht geschonken aan voeding, psychische en sociale factoren.

Tijdens de geriatrie fysiotherapie staat de “hulpvraag van de patiënt centraal”.

Oudere bankje
Oudere handen

Multidisciplinair overleg Geriatrie

De behandeling van de geriatrische patiënt is multidisciplinair. De multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de kwaliteit van leven de kwetsbare oudere te bevorderen. De disciplines die waar de geriatrie fysiotherapeut mee samenwerkt is de geriater, huisartsen, specialist oudergeneeskundige, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, Parkinson verpleegkundige ergotherapeut, thuiszorginstanties en de casemanager.

Aangesloten bij De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie is een specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.

Oudere wandeling
Valtraining vallen op mat

‘Vallen verleden tijd’

Vallen en opstaan is van alle leeftijden, maar neemt toe naarmate we ouder worden. Daarnaast zijn op latere leeftijd de lichamelijke gevolgen vaak groter, duurt het herstel langer en is er een grotere kans op complicaties. De valpreventie training bestaat uit het aanleren van een juiste valtechniek. Wil je in de praktijk leren hoe je het ‘beste’ kunt vallen neem dan deel aan onze valcursus: “Vallen is verleden tijd”.

Els Schobers is algemeen en geriatriefysiotherapeut. Ze is gespecialiseerd in de complexe zorg voor kwetsbare ouderen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die gezondheidsproblemen hebben als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup.

Els ParkinsonNet