Fysiotherapie tijdens de palliatieve fase van kanker

Medewerker Marcel
Marcel Minten

Palliatieve fase

In onze praktijk komen we ook patiënten tegen die in de palliatieve fase van kanker zitten. In deze fase is genezing helaas niet meer mogelijk. De medische behandeling richt zich in deze fase aanvankelijk nog op het zo goed mogelijk bestrijden van de ziekte en op bestrijding van symptomen, met als doel het verlengen van het leven met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Uiteindelijk gaat deze zogenoemde ziektegerichte palliatie over in symptoomgerichte palliatie, en is het doel uitsluitend kwaliteit van leven. In de stervensfase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven.
In de palliatieve fase kan ondersteuning van een fysiotherapeut zinvol zijn bij verschillende hulpvragen op het gebied van dagelijks functioneren, behoud van conditie en vitaliteit, omgaan met symptomen zoals oedeem, pijn of dyspnoe. Ook kan de fysiotherapeut in de thuissituatie mantelzorgers ondersteunen, onder andere door het aanleren van ergonomische technieken om transfers te ondersteunen. Hoewel fysiotherapie zinvol kan zijn in deze fase, zijn er ook diverse, relatieve en absolute, contra-indicaties waarmee rekening gehouden moet worden. Ook kunnen zich morele dilemma’s voordoen, waarbij bijvoorbeeld het uitgangspunt om verdere schade te voorkomen conflicteert met de doelstelling om de autonomie zoveel mogelijk te bevorderen.

Therapeuten

Bij Topzorg Groenveld hebben Karin Hesen en Marcel Minten een aanvullende opleiding gevolgd om zo meer inzicht te krijgen in de medische behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen. Zij beschikken over kennis over de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en vitaliteit in deze fasen. Verder kunnen ze beweeginterventies op maat opstellen voor patiënten met kanker in de palliatieve fase. Tevens kunnen ze expliciete morele afwegingen verwoorden en kunnen zij mantelzorgers gerichte adviezen en training geven ten aanzien van transfers.

Medewerker Karin
Karin Hesen