Ben ik overspannen of heb ik een burn-out?

coach

Wat is een burn-out?

Burn-out wordt gezien als een gevolg van een langdurige uitputting van lichaam en geest vaak ten gevolge van werkstress. Echter zouden er ook andere factoren onderliggend kunnen zijn. Mensen omschrijven burn-out klachten als het leeg raken van de accu, het continu in een te hoge versnelling functioneren of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt. 

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk. In een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. U bent zowel voor als na het werk moe, heeft geen zin om te werken, u bent vergeetachtig, prikkelbaar en u kunt zich slecht concentreren. Deze signalen worden vaak genegeerd en u blijft op dezelfde manier verder gaan, tot het moment dat er wel gestopt moet worden, omdat het echt niet meer gaat.

Presentatie geven
Fit training buiten pionnen & bal

Welke klachten gaan gepaard met een burn-out?

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn vermoeidheid, niet meer kunnen herstellen, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en irritatie, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer aan toe kunnen komen.

Daarnaast is er vaak ook sprake van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. 

Hoe kan een burn-out behandeld worden?

Burn-out is goed te behandelen met een interdisciplinair traject waarbij zowel fysieke als mentale aspecten aan bod komen. Ook omgevingsfactoren en zingeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende fasen. In de eerste fase van de therapie is bewustwording het doel, daarna volgt het opbouwen van fysieke en mentale kracht waarbij de conditie verbetert en lichamelijke klachten afnemen. Tijdens de laatste fase wordt er gewerkt aan het trainen van nieuwe vaardigheden zodat het resultaat ook duurzaam kan zijn.  

coach
Afbeelding sticky notes

Wanneer kom ik in aanmerking voor een behandelprogramma?

Om voor dit traject in aanmerking te komen dient u langer dan 8 weken klachten te hebben, dienen er belemmeringen te zijn in het functioneren (werk en/of privé) en heeft u als doel om weer volledig terug te keren in uw maatschappelijke participatie of om dit te bestendigen.

Herkent u uzelf in dit verhaal en wilt u werken aan uw herstel?

Dan kan Topzorg u wellicht meehelpen om weer regie te krijgen over uw klachten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek
(077-351 38 64)

Pand Topzorg Groenveld

Hoe ziet een traject eruit?

Tijdens dit vrijblijvend kennismakingsgesprek komt de hulpvraag aan de orde en worden de praktische zaken besproken.

Intake fase

U krijgt een uitgebreide analyse bestaande uit:

 • Vragenlijsten
 • Fysieke testen
 • Fysiotherapeutisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek
 • Consult arts arbeid & gezondheid
 • Verslaglegging voor uzelf, uw werkgever en de verwijzer
 • Re-integratiegesprek met u en uw werkgever. 

Traject fase

Uit de analyse blijkt of u in aanmerking komt voor een multidisciplinair traject van 8, 12 of 16 weken. De programma’s zijn modulair opgebouwd en bestaan uit op maat gemaakte behandelingen.

 • Behandeling door psycholoog en fysiotherapeut
 • Intensiteit: De eerste helft van het traject 2 keer per week maximaal 4 uur. De tweede helft wordt dit afgebouwd tot 2 keer per week één uur of enkele uren. 
 • Tussen- en eindevaluatie bestaande uit analyse, rapportage en re-integratiegesprek met werkgever.
 • Zo nodig wordt er door Topzorg contact opgenomen met uw huisarts of bedrijfsarts.