Fysiotherapie

arbeid

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een speciale vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

Doel van het inzetten van deze zorg is om ervoor te zorgen dat mensen op een prettige manier en zonder fysieke klachten hun werk kunnen doen. Daarnaast wordt een arbeidsfysiotherapeut ingeschakeld om verzuim te voorkomen of zo nodig snel te re-integreren.

Doordat werkgebonden factoren in het behandelplan worden meegenomen kan er optimaal en direct worden ingespeeld op de klachten.

De zorg kan bestaan uit:
– behandeling en/of begeleiding in de praktijk
– werkplekinstructie
– training op de werkplek

Om de arbeidsrelevante klachten goed te kunnen beoordelen en vervolgens aan te pakken wordt eerst een intake gedaan, waarin de specifieke taken en handelingen die iemand moet verrichten en de omstandigheden waarin dat gebeurt nauwkeurig worden besproken.