Arbeidsrevalidatie

A R B E I D S R E V A L I D A T I E
Topzorg Groenveld is al jaren actief in de bedrijfszorg. Ons team bestaat uit psychologen, fysiotherapeuten en fysiek trainers met veel ervaring in het interdisciplinair behandelen van cliënten met complexe en langdurige gezondheidsklachten. Bij onze cliënten zijn psychosociale klachten een belangrijke herstel belemmerende factor. Daarnaast is er altijd sprake van (dreigend) disfunctioneren in het privé-, sociale- en arbeidzame leven.
In de zorg staan er stevige schotten tussen behandelaars op het gebied van re-integratie. Gebrek aan overleg en samenwerking leidt vaak tot verwarring bij een werknemer en vertraging bij diens werkhervatting.
Topzorg Groenveld is een door het ministerie van VWS erkende GGZ-instelling die over deze schotten heen kijkt en met een integrale aanpak bijdraagt aan het voorkomen én terugdringen van ziekteverzuim.
Wil je hier meer informatie over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
T – 077 35138 64
E – info@topzorggroenveld.nl
gesprek met ruud meijers