Nieuws

logo topzorg groenveld
Tele Consult - telefonisch of met Beeld

18-03-2020

Wij kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarbij het lastig is om naar de praktijk te komen. Heeft u evengoed klachten waarvoor u normaal gesproken naar de fysiotherapeut zou gaan? U kunt vanaf vandaag met één van onze therapeuten overleggen wat te doen.

Wij verzoeken u telefonisch (077-3543864) of via mail (info@backup.topzorggroenveld.nu) contact met ons te zoeken. U kunt aangeven dat u behoefte heeft aan een consult met één van onze therapeuten. Dit consult kan telefonisch of via beeldbellen uitgevoerd worden. Samen met uw therapeut kijkt u wat de mogelijkheden zijn om u op afstand te helpen of dat het toch noodzakelijk is om een fysiek contact in te plannen. Dit kan in overleg bij u thuis of hier bij Medisch Centrum Groenveld.

Werkwijze

Screening:
Bij een eerste afspraak ontbreekt uiteraard het fysiek onderzoek. De therapeut zal een zo goed mogelijk beeld van de situatie schetsen middels vragen en onderstaande stappen.

Onderzoek

Inspectie:
Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar mogelijke afwijkingen.

Basis functie-onderzoek (actief):
In het basis functie-onderzoek (actief) laat de fysiotherapeut u bewegingen uitvoeren die provocerend kunnen zijn. Hierdoor krijgt de fysiotherapeut een beeld en kan hij of zij een inschatting maken in welke structuur het probleem zich bevindt.

Toegevoegd/functioneel onderzoek:
Het toegevoegd/functioneel onderzoek kan worden toegepast als aanvulling op het (actief) basis functie-onderzoek. In het toegevoegd/functioneel onderzoek worden testen gebruikt die provocerend van aard zijn voor een bepaalde structuur in het lichaam.

Het kan zijn dat u:

  • kan starten met huiswerkoefeningen.
  • een fysieke afspraak moet maken (dit kan evt. bij u thuis)
  • een afspraak mag maken bij de huisarts

Een groot voordeel van beeldbellen is dat we elkaar kunnen zien. De therapeut kan de oefeningen instrueren en controleren of u deze juist uitvoert

Voor- en Nadelen

Voordeel is uiteraard dat u niet hoeft te reizen. Zeker voor minder mobiele mensen een pre.
Uiteraard heeft deze oplossing ook nadelen.
Op onze locatie is specialistische apparatuur aanwezig die ingezet kan worden bij bepaalde behandelingen. In deze gevallen zult u ook verzocht worden om naar de vestiging te komen.
Verder zijn er verschillende technieken bij verschillende specialisaties waarbij er fysiek contact nodig is. In sommige gevallen is het mogelijk om u thuis te behandelen.

Kosten en Vergoedingen

Er is geen verschil in de kosten en vergoedingen tussen een fysiek consult en een digitaal consult. Topzorg Groenveld declareert alle behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, krijgt u een nota van ons. 

Keus uit drie systemen bij Topzorg Groenveld
Logo Physitrack

gesprek starten:
u ontvangt een mail met een code van ons

Info

gesprek starten:
gebruik tel. +31 62 06 91 788

Info

Logo Facetime

video gesprek starten:
gebruik tel. +31 62 06 91 788

Info