Nieuws

logo topzorg groenveld
Claudicatio: opleiding afgerond door Karin en Rico

15-03-2020

Rico en Karin hebben deelgenomen aan de scholing voor claudicatio bij stichting ClaudicatioNet. Hiervoor hebben ze een certificaat ontvangen, van harte gefeliciteerd! Stichting ClaudicatioNet is het landelijk netwerk van gespicialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij patienten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Wil je graag meer informatie over onze claudcatiobehandelingen?
Neem dan contact met ons op.

claudicatio certificaat
claudicationet certificaat